درمان طب

آموکسی کلاو و کاربرد و عوارضی آن و قرص کوآموکسی کلاو چه زمان تجویز می شود؟

همه ما در زندگی بارها دچار بیماری های مختلف و عفونی شده ایم، خصوصاً در فصل سرما این بیماری های عفونی اغلب بیشتر می شوند و در پی آن مراجعه افراد به پزشک نیز افزایش می یابد. پزشکان معمولاً با در نظر گرفتن علائم بیماران از داروهای متفاوتی برای آن ها استفاده می کنند چراکه […]