درمان طب

سوند معده و نحوه گاواژ مواد غذایی و دارو، کاربرد سوند و عوارض

یکی از سخت ترین کارها مراقبت از بیمارانی است که توانایی بلع خود را از داده اند که به آن ها بیماران گاواژی گفته می شود. وظایف پرستاری که مراقبت این بیماران را برعهده دارد شامل تغذیه صحیح از طریق گاواژ، پیشگیری از ایجاد زخم بستر در آن ها و جلوگیری از جمع شدن اخلاط […]