درمان طب

دستگاه نوروفیدبک وکاربرد آن

نوروفیدبکبرای اینکه مصرف کننده آگاهی باشید، لازم است بدانید که نوروفیدبک اصطلاحی است که به طور گسترده در صنعت آموزش مغز (brain training industry) استفاده می شود. بعضی از شرکتها از فناوری خود با عنوان “نوروفیدبک” یاد می کنند، در حالی که فناوری آنها، نه تنها اطلاعات مربوط به فعالیت مغز را جمع نمی کند […]