درمان طب

دیابت و عوارض آن

به افزایش قند خون که به دوعلت میتواند باشد دیابت گفته می شود: اول- غده لوزالمعده قادر به ترشح مقدار کافی انسولین نیست. دوم- یا سلول‌های بدن نتوانند به انسولین ترشح شده، پاسخ داده و قند را مصرف کنند. انسولین هورمونی است که در لوزالمعده تولید می‌شود و موجب مصرف قند مواد غذایی، توسط سلول‌های […]