درمان طب

انواع لاستیک(تایر)ویلچر و اهمیت آن در حرکت معلولین:

نرمی و راحتی حرکت با ویلچر یکی از دغدغه های افراد معلول در حرکت می باشد.بنابراین انتخاب نوع ویلچر و بخصوص نوع لاستیک آن مورد توجه این افراد قرار میگیرد. لاستیک یا چرخ ویلچر ممکن است دردونوع بادی یا توپر ساخته شده باشد. 1- نوع بادی تایرهای ویلچر نرمتر بوده و کوبش کمتری دارد و […]