درمان طب

قوزبند؛ و انواع قوزبند ورزشی و طبی خارجی و ایرانی

قوزبند . قوز علاوه بر اینکه ظاهر افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، موجب کمردرد شده و در شانه ها درد ایجاد می کند. استفاده از قوزبند می تواند موجب اصلاح در ایستادن و به خصوص نشستن شود. قوزبند و کاربرد آن قوزبند یک وسیله اصلاحی برای بدن بوده که به کمک آن می […]