درمان طب

اتوسکوپ و کارایی آن

 اتوسکوپ از بدنه فلزی و چراغی به همراه یک ذره‌بین با لنزی قوی تشکیل شده است و برای معاینه مجاری خارجی گوش بیماران و پرده صماخ آن‌ها استفاده می‌شود. دستگاه اتوسکوپ کار معاینه دقیق بخش‌های مختلف گوش که شامل، مجاری خارجی و گوش میانی را به عهده دارد و این وسیله همواره همراه پزشک معالج […]