درمان طب

روش استفاده ازدستگاه تست قندخون(گلوکومتر)

مردم برای اندازه گیری میزان قند خون خود از پارامترهای قابل حمل گلوکز خون که گلوکومتر یا دستگاه قند خون نامیده می شوند استفاده می کنند. این دستگاه ها با تجزیه و تحلیل  خون ، که معمولاً از نوک انگشت دست گرفته می شود، کار می کنند. سپس یک لانست به آرامی در کنار پوست […]