درمان طب

دستگاه دیالیز خانگی

دستگاه دیالیز  اشخاصی که دچار نارسایی کلیه از این دستگاه استفاده می کنند. معمولا افراد بعد از انجام دیالیز دچار سرگیجه، خستگی و درد می شوند؛ به همین دلیل بهتر است این کار در منزل صورت بگیرد تا بیمار بتواند بعد از این فرایند، در محیطی راحت استراحت کند. در واقع دستگاه دیالیز، موجب پاکسازی […]