درمان طب

ماسک کپسول اکسیژن چیست؟

 هدف کلی اکسیژن درمانی حفظ اکسیژن رسانی کافی به بافت ها است در حالی که کار قلبی ریوی را به حداقل می رساند. ماسک اکسیژن یکی از تجهیزات مهم اکسیژن درمانی است. این روزها تهیه ماسک کپسول اکسیژن به منازل نیز راه پیدا کرده است. با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در این زمینه […]

دستگاه دیالیز خانگی

دستگاه دیالیز  اشخاصی که دچار نارسایی کلیه از این دستگاه استفاده می کنند. معمولا افراد بعد از انجام دیالیز دچار سرگیجه، خستگی و درد می شوند؛ به همین دلیل بهتر است این کار در منزل صورت بگیرد تا بیمار بتواند بعد از این فرایند، در محیطی راحت استراحت کند. در واقع دستگاه دیالیز، موجب پاکسازی […]