درمان طب

نحوه خواندن کیت نواری تست اعتیاد

تشخیص اعتیاد افراد به عوامل متفاوتی بستگی دارد: نوع دارو ، مقدار و دفعات مصرف ، میزان متابولیسم ، وزن ، سن ، سلامت بدنpH ادرار. برای سهولت در تشخیص؛ زمان تشخیص متابولیت ها در هر داروی را در نظر می گیرند. آزمایش داروی ادرار یک روش ایمونواسی است که بر اساس اصل اتصال رقابتی […]