درمان طب

فرق بین کپسول اکسیژن پزشکی و صنعتی چیست؟

اکسیژن برای تنفس و عملکرد صحیح بدن انسان بسیار مهم است. اگر به اندازه کافی در خون وجود نداشته باشد عملکرد قسمت های مختلف بدن به ویژه مغز مختل می شود. بنابراین در مواردی، برای جبران کمبود اکسیژن و حفظ سلامت بدن، باید اکسیژن خارجی دریافت کنیم. شاید تعجب کنید که بدانید بیش از یک […]