درمان طب
تصویری موجود نمی‌باشد

سکته قلبی (انفارکتوس قلبی-MI)

سکته قلبی نابودی بخشی از ماهیچه های قلب است که بدلیل از بین رفتن خونرسانی ایجاد می شود. معمولاً هنگامی که شریان تامین کننده خون عضله قلب توسط یک لخته خون بسته شود ، سکته قلبی رخ می دهد. علت سکته قلبی قطع ناگهانی خون به قلب است .بدون این منبع، ممکن است عضلات قلب […]