درمان طب

علت درد گودی کمرچیست؟

یکی از مشکلات رایجی که امروزه در بین افراد با سنین مختلف مشاهده می شود، گودی کمر است.اگر گودی کمر به اندازه کمی باشد، جای نگرانی نیست چون وجود این مقدار گودی کمر، پشت ستون فقرات، امری طبیعی به شمار می آید ولی اگر میزان گودی کمر، زیاد باشد باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد و […]