درمان طب

کاهش وزن و رژیم غذای بر اساس گروه خونی

یکی از مهم ترین مسائل در رعایت یک رژیم غذایی، تناسب مواد غذایی موجود در آن رژیم، با نیازهای تغذیه ای افراد است؛ چراکه تنها با در نظر گرفتن همین نکته، به راحتی می توان با حفظ سلامت بدن، به هدف کاهش وزن و تناسب اندام نیز نائل شد. یکی از انواع این دستورالعمل های […]