درمان طب

اسکراب طرح دار پزشکی

 درگذشته‌های دور پزشکان از هیچ نوع یونیفرمی به هنگام درمان بیماران استفاده نمی‌کردند تا این‌که کم‌کم پوشیدن روپوشی سفید برای آنان امری عادی شد. جالب است بدانید در زمان‌های قدیم پزشکان به هنگام جراحی از پیش‌بندی روی روپوش خود استفاده می‌کردند تا در حین جراحی، روپوششان توسط خون لکه‌دار نشود. هم‌اکنون می‌توان انواع متفاوت از […]