درمان طب

رانژور در دندانپزشکی چه کارایی دارد و انواع رانژور

رانژور (Rongeur) یکی از لوازم و تجهیزات پزشکی کاربردی در حرفه دندانپزشکی است؛ که در انواع مختلف ظریف و سنگین وجود دارد. از رانژور دندانپزشکی برای کندن قطعات استخوان استفاده می شود. زمانی که پزشک با رانژور کار می کند حتما یک گاز خیس نیز آماده کنید؛ زیرا وقتی که پزشک مشغول کار روی بافت […]