درمان طب

نکات مهم در انتخاب وخرید ویلچرمناسب:

–اندازه نشیمنگاه ویلچر : صندلی بیش از حد باریک، احتمال آسیب به پوست را افزایش داده و یا ممکن است باعث ایجاد جراحت در پوست شود. از طرفی ویلچر بیش از حد بزرگ، باعث چرخش پاهای کاربر شده و بر لگن شخص فشار وارد میکند. – عمق صندلی : عمق صندلی باید بگونه ای باشد که […]

تفاوت چاقی و اضافه‌وزن/ معرفی ترازوهای دیجیتال:

با سنجش شاخص توده بدن(BMI) می‌توان تشخیص داد که فرد دچار اضافه‌وزن شده‌است یا خیر این شاخص با تقسیم وزن بدن برحسب کیلوگرم بر مجذور قد برحسب متر به دست می‌آید درصورتی‌که BMI بیش‌از ۲۵کیلوگرم بر مترمربع باشد فرد دارای اضافه‌وزن است این در حالی است که BMIبیش‌از سی کیلوگرم بر مترمربع به‌معنای چاقی فرد […]