درمان طب

انواع واکر(WALKER)

 انواع واکر موجود در بازار: واکر استاندارد: این واکرها دارای چهار پایه هستند که ارتفاع هر کدام از آنها قابل تغییر خواهد بود. می‌توان گفت چهارچوب اصلی آن از جنس فلز آلومینیوم است و برای طی کردن مسافت‌های کوتاه مناسب خواهد بود. واکر دوچرخ: در ظاهر این واکرها دارای دو چرخ در قسمت جلویی هستند […]