درمان طب

شروع ویار پسر و ویار بارداری پسر و نشانه های بارداری پسر چیست؟

هنگامی که باردار می شوید، تغییرات زیادی در بدن شما ایجاد می شود. یکی از شایع ترین علائم بارداری میل شدید به برخی غذاها و بیزاری از بعضی غذاهای خاص است. اما ممکن است بخواهید بدانید ویار بارداری پسر از چه زمانی شروع می شود و آیا ویار بارداری در پسران و دختران متفاوت است؟ […]