درمان طب

سکته مغزی

سلول‌های مغز، سلول‌های بسیار حساسی هستند. این سلول‌ها برای زنده ماندن به‌صورت همیشگی به اکسیژن و سایر مواد نیاز دارند. هر چه که مانع از رسیدن اکسیژن به این سلول‌ها شود، منجر به مرگ سلول میشود.   سکته مغزی چگونه به مغز و بدن آسیب می‌زند؟ هنگامی که لخته‌خون و یا پارگی رگ مانع از […]