درمان طب

علت سردرد سمت چپ چیست؟

 اغلب سر درد ها بعد از چند ساعت تسکین پیدا می کنند و جای نگرانی نیست اما سر درد هایی که بسیار شدید هستند و تسکین پیدا می کنند و اغلب در یک سمت سر حس می شوند نگران کننده هستند و نشان دهنده ی مشکل جدی می باشد و بهتر است با مراجعه به […]