درمان طب

پالس اکسیمتر و انگشت مناسب برای تست .آیا این تست دقیق است؟

با توجه به شرایط پیش آمده در جهان و وجود ویروز منحوس کرونا، تمامی ما با اسم دستگاه پالس اکسیمتر آشنایی داریم. دستگاهی مهم در سبد اقلام پزشکی خانواده، که نقش مهمی را در تعیین وضعیت سلامت و تنفس افراد دارد. همانطور که از اسم دستگاه پالس اکسیمتر مشخص است، برای سنجیدن سطح اکسیژن خون مورد […]