درمان طب

نکات ایمنی برای استفاده از کپسول اکسیژن پزشکی

 کسانی که مسئول مراقبت این بیماران در خانه هستند باید در مورد نحوه استفاده از کپسول پزشکی اکسیژن اطلاعات کافی داشته باشند و بتوانند به درستی تنظیمات این کپسول ها را انجام دهند. عوارض استفاده ناصحیح از کپسول اکسیژن مختلف است و می تواند موجب به بروز خطرات جبران ناپذیری شود. مسمومیت با گاز اکسیژن […]