درمان طب

تنظیم مانومتر کپسول اکسیژن برای تنگی نفس و کرونا

کپسول اکسیژن وسیله ای است برای بیماران دچار مشکل تنگی نفس..یکی از مهمترین اجزایی که روی این کپسول ها نصب می شود و شرایط مناسبی را فراهم می کند مانومتر نام دارد. در واقع چنین می توان گفت که مانومتر یکی از کوچک ترین بخش های کپسول اکسیژن است که وظیفه کنترل و ایجاد رطوبت […]

مراکز شارژ کپسول اکسیژن شبانه روزی درتهران وکرج

با توجه به شرایط کنونی و همچنین نیاز سریع بیماران تنفسی به دستگاه کپسول اکسیژن در منزل ، بدست آوردن اطلاعات کلی درباره مراکزی که خدمات پر کردن کپسول اکسیژن و نحوه استفاده از آن را انجام می دهند، بسیار حائز اهمیت می باشد. مراکز شارژ و پرکردن کپسول اکسیژن   یکی از خدمات بسیار مهمی که […]

درجه کپسول اکسیژن و تنظیم مانومتر آن برای تنگی نفس و بیماری کرونا

کپسول اکسیژن وسیله ای است که بیماران دچار مشکل تنگی نفس،به عنوان مثال بیماران کرونایی که ریه هایشان درگیر شده است، به کمک آن راحت نفس می کشند. یکی از مهمترین اجزایی که روی این کپسول ها نصب می شود و شرایط ایده آلی را فراهم می کند مانومتر نام دارد. در واقع چنین می […]

مقدارآب مقطر کپسول اکسیژن و کارایی آن

کپسول اکسیژن وسیله ای است که به بیمار کمک میکند تنفس بهتری داشته باشد. این کپسول شامل شیشه ای حاوی آب مقطر است که این آب مقطر کپسول اکسیژن، جهت مرطوب کردن اکسیژن استفاده می شود. ویژگی های مهم این آب مقطر های کپسول اکسیژن این  که باید عاری از هرگونه آلودگی و ناخالصی باشند. […]