درمان طب

درجه کپسول اکسیژن و تنظیم مانومتر آن برای تنگی نفس و بیماری کرونا

کپسول اکسیژن وسیله ای است که بیماران دچار مشکل تنگی نفس،به عنوان مثال بیماران کرونایی که ریه هایشان درگیر شده است، به کمک آن راحت نفس می کشند. یکی از مهمترین اجزایی که روی این کپسول ها نصب می شود و شرایط ایده آلی را فراهم می کند مانومتر نام دارد. در واقع چنین می […]