درمان طب

ماسک های سه لایه پزشکی چگونه ساخته می شوند؟

ماسک پزشکی  می توانداز افراد درمقابل آلودگیها و ترشحات تنفسی و یا سرفه و عطسه کردن افراد بیمار محافظت کند. ماسک حتما بایداستریل باشد که در انواع مختلفی تولید و به بازار ارائه شده است .  از انواع مطمئن و مرغوب آن می توان به ماسک سه لایه پزشکی اشاره کرد. همانطور که از نام […]