درمان طب

ماسک ffp2 و کارایی آن

ماسک های تنفسی نقش مهمی در جلوگیری از انتقال بیماری های ویروسی دارند. استفاده این ماسک توسط بیمار مانع انتشار ویروس از طریق دهان به اطراف می شود و در مقابل اگر فرد سالم نیز ماسک بزند خود را در مقابل ورود ویروس به دستگاه تنفسی خود محافظت می کند. ماسک های مختلف در برابر […]

ماسک تنفسی فیلتر دار و انواع، کارایی و بررسی نکات مهم در خرید و استفاده از آن

تا همین چند سال پیش ماسک تنفسی اغلب تنها توسط پزشکان و پرستاران و دیگر کارکنان در حوزه های بهداشت و سلامت استفاده می شد ولی در ماه های اخیر، این ماسک پزشکی به واسطه پیدایش ویروس کووید 19 و همه گیری آن تقریباً توسط تمام مردم دنیا استفاده می شود و به کارگیری آن […]