درمان طب

ماسک بای پپ و کارایی دستگاه کمک تنفسی bi-level / bipap

بای پپ یکی از تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها و منازل است که جهت اکسیژن‌رسانی در بیماران ریوی نظیر بیماری کرونا، بیماری مزمن انسداد ریه، آپنه خواب و غیره استفاده می‌شود. این دستگاه کوچک بوده و به‌آسانی قابل‌حمل و نقل است. استفاده از این ماسک در بیماران ریونی به این صورت است که شما از ماسک […]