درمان طب

ماسک تنفسی فیلتر دار و انواع، کارایی و بررسی نکات مهم در خرید و استفاده از آن

تا همین چند سال پیش ماسک تنفسی اغلب تنها توسط پزشکان و پرستاران و دیگر کارکنان در حوزه های بهداشت و سلامت استفاده می شد ولی در ماه های اخیر، این ماسک پزشکی به واسطه پیدایش ویروس کووید 19 و همه گیری آن تقریباً توسط تمام مردم دنیا استفاده می شود و به کارگیری آن […]

ماسک اکسیژن و ماسک کپسول اکسیژن و کارایی آن

اکسیژن درمانی معمولا در اکثر بیماران بستری در اورژانس و ICU که ناراحتی تنفسی دارند، استفاده می شود. هدف کلی اکسیژن درمانی حفظ اکسیژن رسانی کافی به بافت ها است در حالی که کار قلبی ریوی را به حداقل می رساند. ماسک اکسیژن یکی از تجهیزات مهم اکسیژن درمانی است. این روزها تهیه ماسک کپسول […]