درمان طب

اثر طرح و رنگ روپوش پزشکی بر کودکان

از نظر تاریخی، لباس پزشکی و پرستاری یا اسکراب تحت تأثیر مذهب و سیاست در قرن نوزدهم ساخته شده‌اند. در آن زمان، نکته‌ی اصلی هماهنگی لباس پرستاران بود. بعد‌ها رنگ لباس پرستاران به گونه‌ای طراحی شد تا بیان‌گر میزان حرفه‌ای بودن پرستاران باشد. در پرستاری مدرن، دیدگاه‌ها نسبت به لباس فرم پرستاری تغییر کرده و […]