درمان طب

لباس اتاق عمل

یکی از مهم ترین این بخش ها اتاق عمل است که به دلیل حساسیت آن، معمولاً دقت بیشتری در انتخاب لباس برای این قسمت لحاظ می شود. از این رو، در این مقاله به توضیحاتی در مورد لباس مخصوص اتاق عمل خواهیم پرداخت. لباس اتاق عمل  لباس اتاق عمل به پوششی گفته می شود که […]

لباس تکنسین اتاق عمل، پرسنل بیمارستان و بخش ها

محصولات پرمصرف اتاق عمل لباس تکنسین و پرسنل اتاق عمل است. این لباس ها به دلیل کاربرد آن ها و بخشی که از آن ها استفاده می شود، دارای اهمیت زیادی است. لباس تمام کسانی که در اتاق عمل کار می کنند چه تکنسین ها و چه پرسنل باید از نظر کیفیت دوخت و جنس […]