درمان طب

روش استفاده ازدستگاه تست قندخون(گلوکومتر)

مردم برای اندازه گیری میزان قند خون خود از پارامترهای قابل حمل گلوکز خون که گلوکومتر یا دستگاه قند خون نامیده می شوند استفاده می کنند. این دستگاه ها با تجزیه و تحلیل  خون ، که معمولاً از نوک انگشت دست گرفته می شود، کار می کنند. سپس یک لانست به آرامی در کنار پوست […]

دیابت و عوارض آن

به افزایش قند خون که به دوعلت میتواند باشد دیابت گفته می شود: اول- غده لوزالمعده قادر به ترشح مقدار کافی انسولین نیست. دوم- یا سلول‌های بدن نتوانند به انسولین ترشح شده، پاسخ داده و قند را مصرف کنند. انسولین هورمونی است که در لوزالمعده تولید می‌شود و موجب مصرف قند مواد غذایی، توسط سلول‌های […]