درمان طب

انتخاب فشارسنج طبی مناسب

دستگاه های فشار خون باید با بهره گیری از آخرین تکنولوژی و سیستمهای مانومتری ساخته شده باشن و دارای مشخصات ویژه باشن که اون هارو در کیفیت دقت و دوام از همه محصولات مشابه متمایز کنه. مشخصات باید شاملسیستم ویژه توزیع فشار، جنس ترموپلاستیک و بدون لاتکس برای افرادی که به لاتکس حساسیت دارند،کالیبراسیون دائمی، […]

فشارخون،عوارض ودرمان

به فشاری که توسط جریان خون به دیواره سرخرگ ها وارد میشه فشار خون گفته میشه.قلب مانند یک پمپ عمل میکنه و با هر پمپ فشار بیشتری به دیواره سرخرگ ها واردمی کنه .در هنگام خروج خون از قلب فشار خون به دو صورت اندازه گیری میشه فشارحداکثری یا فشار سیستولیک که بیشترین فشار است […]