درمان طب

درمان خانگی زود انزالی با عسل و دارچین

 زود انزالی به حالتی گفته می شود که مرد قبل از رسیدن به ارگاسم و لذت از آن، توانایی جنسی خود را از دست می دهد و در آن برهه زمانی قادر به ادامه رابطه جنسی با همسر خود نیست. این اختلال جنسی می تواند زندگی فردی و زناشویی مرد را تحت تأثیر قرار داده […]