درمان طب

جوراب واریس و نحوه استفاده و پوشیدن آن چگونه است؟

میزان شیوع واریس در بین زنان 40 تا 49 سال بیشتر دیده می شود و به صورت رگ های برجسته و گاهی قابل لمس خود را نشان می دهد. رگ های واریسی روی پا متسع و طویل شده و حتی قطر آن ها به 4 میلی متر هم می رسد. در این بین وظیفه جوراب […]