درمان طب

بهترین زیر نشیمن طبی کدام است؟

بسیاری از افراد مجبورند روزانه ساعات زیادی را پشت میز کار خود بنشیند. این یک جا نشینی ها و عدم تحرک کافی باعث به وجود آمدن درد در ناحیه کمر، دنبالچه و نشیمنگاه می شود. این افراد نمی توانند از این سبک زندگی فرار کنند؛ اما می توانند با استفاده از زیر نشیمنی طبی میزان […]