درمان طب

درمان ریزش مو با داروی روگین

با گذشت زمان و با افزایش سن افراد دچار کم شدن تارهای مو بر اثر ریزش مو می شوند که ممکن است به دلیل عوامل مختلفی از جمله عوامل ارثی یا ژنتیکی باشد. این موضوع بر روحیه افراد تاثیر مخربی گذاشته و باعث می شود که از لحاظ زیبایی، فرد احساس ناراحتی کند.  یکی از […]