درمان طب

ماینوکسیدیل چیست؟

داشتن موهای پرپشت، براق و ضخیم همیشه یکی از نشانه‌های زیبایی بوده و همه خواهان آن هستند. استفاده از داروها برای جلوگیری از ریزش مو و رشد و تقویت موها هم چند دهه‌ای است باب‌شده و در پس تحقیقاتی که انجام می‌شود، داروهای جدیدتر و مفیدتری وارد بازار می‌شوند. یکی از این داروهای ارزشمند، ماینوکسیدیل […]