درمان طب

استفاده از کپسول اکسیژن پزشکی و عوارض و احتمال مسمومیت با گاز

بیماران کرونایی که ریه های آن ها با این ویروس درگیر هستند نیاز به استفاده از کپسول اکسیژن پزشکی در منزل دارند. کسانی که مسئول مراقبت این بیماران در خانه هستند باید در مورد نحوه استفاده از کپسول پزشکی اکسیژن اطلاعات کافی داشته باشند و بتوانند به درستی تنظیمات این کپسول ها را انجام دهند. […]