درمان طب

معرفی فایل روتاری و کارایی آن و بهترین مدل های فایل روتاری

در 15 سال گذشته شاهد استفاده از فایل روتاری دوار از جنس نیکل تیتانیوم برای انجام روشهای ریشه بوده ایم. معرفی آنها شاید یکی از پیشرفتهای بزرگ فناوری در تاریخ اخیر علم دندانپزشکی باشد. در چند سال اخیر این فایل ها جزء برترین تجهیزات پزشکی و تکنولوژی دندانپزشکی به حساب می آیند. در ادامه با […]