درمان طب

سرطان روده بزرگ

همانطور که احتمالا می دانید سرطان روده بزرگ، سومین نوع معمول سرطان در جهان است و 10 درصد تمامی مواردسرطان را شامل میشود. سرطان کولون، نوعی سرطان است که در روده‌ی بزرگ دیده می‌شود. روده‌ی بزرگ بخش انتهایی سیستم گوارش است و از راست روده شروع می‌شود. کولورکتال اصطلاحاتی است که از ترکیب دو کلمه‌ی […]