درمان طب

ماسک های روشن کننده پوست(روتینهای پوستی)

امروزه ماسک ها نقش بسیار پررنگی در روتین های مراقبتی پوست دارند و هرکدام برحسب کارکرد و نحوه اثرگذاری ، برخی از مشکلات را رفع می کنند . زمان اثر ماسک ها دو گونه است:  ماسک هایی که بلافاصله پس از مصرف تاثیرشان قابل رویت است ماسک هایی که برای اثر گذاری مستلزم یک دوره […]