درمان طب

اسکراب و تفاوت اسکراب جراحی زنانه و مردانه

اسکرابها لباس های استریلی هستند که جراحان، پرستاران، تکنسین ها و افراد در ارتباط با بیماران میپوشند و به دو گونه اند : زنانه و مردانه  این دسته از لباس های استریل به گونه ای طراحی شده تا ساده ترین حالت ممکن را دارا باشند یعنی بدون دوخت و طرح های اضافه ، قابلیت شست […]