درمان طب

لباس اتاق عمل

یکی از مهم ترین این بخش ها اتاق عمل است که به دلیل حساسیت آن، معمولاً دقت بیشتری در انتخاب لباس برای این قسمت لحاظ می شود. از این رو، در این مقاله به توضیحاتی در مورد لباس مخصوص اتاق عمل خواهیم پرداخت. لباس اتاق عمل  لباس اتاق عمل به پوششی گفته می شود که […]

علت پوشیدن لباس سبز یا آبی جراحان در اتاق عمل

علت انتخاب لباس سبز جراحان لباس های فرم و روپوش های بیمارستانی که پزشکان و پرستاران و بیماران می پوشند طیف رنگ وسیعی دارند که  می توان به رنگ های آبی ،سبز ،سرمه ای و سفید اشاره کرد. برای مثال رنگ آبی می تواند رنگ آبی آسمانی ، آّبی شالی ، آبی کله غازی و […]