درمان طب

روش بالابردن ویلچر(ویلچیر)از راه پله

برای بالا بردن ویلچر از راه‌پله ابتدا فرد همراه پشت ویلچر را که دو اهرم داردبا پا رو به پایین فشار می دهدتاقسمت جلویی ویلچر بالا آمده و بعد ویلچر را رو به عقب به سمت پله‌ها حرکت می‌دهد . درصورتی‌که فرد سالمند یا معلول قادر به نگه‌داشتن خود روی ویلچر نباشد لازم است با […]