درمان طب

چه نوع دستگاه فشارخونی بخرم؟

مبتلایان به فشارخون باید در فواصل زمانی مشخص فشارشان را اندازه گیری و کنترل کنند. فشارخون به صورت دو رقم جداگانه مشخص می شود. عدد بزرگتر در واقع نشان دهنده فشار سیستولی است و عدد دوم، فشار پایین یا دیاستولی است. به عنوان مثال فشارخون بصورت ۱۲۰ روی ۷۰ خوانده می شود که ۱۲۰ فشار […]