درمان طب

انواع دستگاه بخور (رطوبت ساز)

هوای خشک باعث می ‌شود رطوبت از روی پوست تبخیر شده وپوست خشک شود. اضافه کردن رطوبت به هوا با دستگاه بخور، این مسئله را حل می‌ کند. دستگاه بخور درمواردومشکلات ذیل بسیار مناسب خواهدبود: پوست خشک خارش چشم خشکی گلو و مسیرهای تنفسی آلرژی سرفه های مکرر خون ریزی بینی سردرد های سینوسی ترک […]