درمان طب

دستکش سربی و کاربرد آن

دستکش های سربی که یکی از تجهیزات پزشکی می باشند در دو نوع دستکش سربی معمولی و دستکش سربی لاتکس تولید می شود. این دستکش ها همانند پوشش های سربی دیگر مانند روپوش سربی دارای یک لایه پلاستیکی هستند. در ساخت دستکش سربی ساده یا معمولی مقدار 5/0 میلیمتر سرب به کار رفته که در حد […]