درمان طب

پانسمان زخم پای دیابتی در منزل. آموزش

پانسمان برای درمان زخم پای دیابتی  از انواع مختلفی استفاده می شود و چون شرایط بیماران متفاوت است به طور قطعی نمی توان در مورد نوع پانسمان مناسب زخم نظر داد و باید تشخیص نوع زخم و پانسمان توسط پزشک صورت گیرد. معمولا برای زخم پای دیابتی پانسمان های پرکننده با قابلیت جذب ترشحات ، […]